IHR LABOR 1090.

Naše radne subote.

DatumRadno vremeVađenje krvi
31.10.20208:00 -10:308:00 - 10:00
07.11.20208:00 -10:308:00 - 10:00
14.11.20208:00 -10:308:00 - 10:00
21.11.20208:00 -10:308:00 - 10:00
28.11.20208:00 -10:308:00 - 10:00
05.12.20208:00 -10:308:00 - 10:00
12.12.20208:00 -10:308:00 - 10:00
19.12.20208:00 -10:308:00 - 10:00

IHR LABOR 1090 je dostupan i subotom sa čitavom ponudom usluga, osim:

– Predaja uzoraka stolice
– Uzimanje krvi za novorođenčad
– oralni test glukoze
– razmazi
– testovi disanja
– spermiogrami
– EKG
– Tip limfocita
– faktori koagulacije
– genetska analiza

Zatvoreno 24. i 31. decembra.