IHR LABOR 1090.

Naše radne subote.

DatumRadno vremeVađenje krvi
23.10.20218:00 -11:008:00 - 11:00
06.11.20218:00 -11:008:00 - 11:00
13.11.20218:00 -11:008:00 - 11:00
20.11.20218:00 -11:008:00 - 11:00
27.11.20218:00 -11:008:00 - 11:00
04.12.20218:00 -11:008:00 - 11:00
11.12.20218:00 -11:008:00 - 11:00
18.12.20218:00 -11:008:00 - 11:00

IHR LABOR 1090 je dostupan i subotom sa čitavom ponudom usluga, osim:

– predaja uzoraka stolice
– vađenje krvi za decu od 4 godine
– oralni test glukoze
– razmazi
– testovi disanja
– spermiogrami
– EKG
– tip limfocita
– faktori koagulacije
– genetska analiza
– nakaza droge

Laboratorija je zatvorena subotom:
2. januara, 3. aprila, 1. maja, 15. maja, 22. maja, 5. juna,
26. oktobra, 25. decembra.

Zatvoreno 24. i 31. decembra.