VODONIČNI TEST DAHA.
LAKTOZA / FRUKTOZA / SORBITOL / LAKTULOZA / SIBO.

Uz pomoć testova daha, netolerancija ili malapsorpcija ugljenih hidrata se lako mogu dijagnostikovati i kod dece i kod odraslih. Mora se poštovati samo savesna priprema u nedeljama i danima pre pregleda.

Testovi daha se zasnivaju na merenju nastalog vodonika (i metana u slučaju razjašnjenja bakterijskog prekomernog rasta), koji su rezultat bakterijskog razlaganja dodanog šećera u gastrointestinalnom traktu. Normalno, šećer se već metaboliše u tankom crevu pomoću specifičnih enzima na putu do varenja. Nedostaci enzima ili problemi sa apsorpcijom šećera u krvotok dovode do nesvarenih jedinjenja šećera u debelom crevu, gde ih bakterije razgrađuju da bi proizvele gas. Zbog toga su često prisutni simptomi kao što su nadimanje, bol u stomaku i dijareja. Kao rezultat toga, mogući su i opšti simptomi kao što su umor, glavobolja, vrtoglavica i mučnina. Simptomi se obično javljaju 15 minuta do dva sata nakon konzumiranja dotične hrane.

Intolerancija na laktozu: nedovoljna aktivnost enzima laktaze i stoga nema razlaganja laktoze u tankom crevu na njene komponente glukozu i galaktozu.

Intolerancija na fruktozu ili malapsorpcija: smanjena funkcija GLUT5 transportera uzrokuje nedovoljnu apsorpciju fruktoze iz tankog creva.

Intolerancija na sorbitol: Sorbitol (sorbitol, glucitol) je zamena za šećer koja se dobija iz glukoze i ima oko 60% svoje zaslađivačke moći. U jetri se pretvara u fruktozu i može se koristiti nezavisno od insulina. Pošto sorbitol nije kariogen, sorbitol se koristi, na primer, kao zaslađivač za dijabetičare, u mnogim žvakaćim gumama i slatkišima i „laganim“ proizvodima. Prirodno se javlja u raznim vrstama voća, uključujući jabuke, kruške, glog, trešnje, šljive i kajsije.

Intolerancija na laktulozu: Laktulozu telo ne može koristiti, ali je razgrađuju bakterije u debelom crevu. Kao i kod drugih ugljenih hidrata, ovo proizvodi H2, koji se zatim može meriti u dahu. Vreme između oralnog uzimanja laktuloze i povećanja koncentracije H2 u dahu odgovara vremenu orocekalnog tranzita.

Sindrom prekomernog rasta, prekomerni rast bakterija u tankom crevu (SIBO): Pogrešna kolonizacija tankog creva bakterijskim sojevima koji tamo obično nisu prisutni i/ili nisu u pravim količinama i stoga ometaju proces varenja. Može doći do pritužbi kao što su meteorizam, smrdljiva ili kašasta stolica, kontinuirani gubitak težine ili ozbiljan umor. Kako bolest napreduje, creva mogu postati iscrpljena, sa nedovoljnim stvaranjem crevnog soka i upornom tromošću creva. Ovde se, pored vodonika, u vazduhu za disanje određuje i metan (CH4), koji nastaje razgradnjom bakterija u slučaju pogrešne kolonizacije bakterija i stoga se takođe može meriti.

POSTUPAK testa disanja

Sačekajte 3 sata za test disanja. Molimo vas da tokom implementacije ostanete pod našim nadzorom kako bismo bili tu za vas u slučaju netolerancije. Na početku pregleda utvrđuje se osnovna vrednost izdisanjem u test aparat dok je stomak još na prazan stomak. Zatim se pije pripremljen rastvor šećera (različiti šećeri u zavisnosti od testa daha). Koncentracija H2/(CH4) u izdahnutom vazduhu se zatim meri u intervalima od 10 do 30 minuta. Rezultati su dostupni najkasnije nakon dva ili tri sata. Tokom testa pažnja se obraća i na moguće simptome uzrokovane opterećenjem šećerom, kao što su nadimanje, grčevi u stomaku, dijareja, ali se povremeno javljaju tek kasnije popodne.

Pripreme:
Obratite pažnju na informacije o pripremi. Neusaglašenost dovodi do falsifikovanih rezultata ispitivanja.

Obavezna obaveštenja:
Pon-Pet 07:00 – 16:00 časova
E: info1090@ihrlabor.at ili
T: +43 1 408 31 31

Početak testa i trajanje testa:
Početak testa: pon-pet 8:00 – 12:00
Trajanje pregleda: do 3 sata

Troškovi:
EUR 55,-

Mogućnosti plaćanja:

  • Gotovina
  • Kartica za bankomat
  • Kreditna kartica (Visa, Mastercard, V-Pay)

Pomoći vodoničnog testa daha odn. H2 testa daha, na jednostavan način može da se dijagnostikuje intolerancija na laktozu ili fruktozu kako kod dece, tako i kod odraslih. Test služi za razjašnjavanje moguće intolerancije na mlečni šećer (intolerancija na laktozu) ili na voćni šećer (intolerancija odn. loša apsorpcija na fruktozu), se lako sprovodi i za pacijenta predstavlja samo malo opterećenje. Treba voditi računa samo o savesnoj pripremi u nedeljama i danima pre pregleda.

Princip H2 testa daha

Ovaj vodonični test daha se bazira na merenju stvorenog vodonika, koji nastaje bakterijskom razgradnjom dovedenog šećera u predelu želuca i creva.

Obično se šećer (poput laktoze ili fruktoze) putem varenja metabolički preradi određenim enzimima već u tankom crevu. Međutim, u slučaju intolerancije na namirnice, baš ovi enzimi rade nepravilno:

Intolerancija na laktozu: previše slaba aktivnost enzima laktaze i usled toga nema razlaganja laktoze u tankom crevu na sastavne delove glukozu i galaktozu

Intolerancija na fruktozu odn. loša apsorpcija fruktoze: snižena funkcija GLUT5 transportera prouzrokuje nedovoljan prijem fruktoze iz tankog creva

Tok vodonične analize gasa daha

Na početku pregleda se određuje bazna vrednost vazduha daha na prazan stomak. Pri tom pacijent duva u mali ručni uređaj sličan uređaju za merenje nivoa alkohola u krvi kakav koristi policija. Uređaj zatim prikazuje koncentraciju vodonika u izdahnutom vazduhu.

Zatim pacijent popije čašu vode u kojoj je zavisno od pregleda rastvoreno 50 g laktoze ili 25 g fruktoze. U nastavku se koncentracija H2 u izdahnutom vazduhu meri u razmacima od 30 minuta. Posle dva, najkasnije tri sata dobija se rezultat.

Dodatno se u toku testa mora paziti na moguće tegobe prouzrokovane opterećenjem šećerom kao što je nadimanje, stomačni grčevi, dijareja, ali one ponekad mogu da se pojave tek kasnije u toku popodneva.

Obavezna obaveštenja:
Pon-Pet 07:00 – 16:00 časova
E: termin1090@ihrlabor.at ili
T: +43 1 408 31 31

Početak testa i trajanje testa:
Početak testa: Pon-Pet 07:30 – 8:00 časova
Trajanje pregleda: do 3 sata
Molimo vodite računa o napomenama za pripremu.

Troškovi:
40 EUR / testu
Privatna zdravstvena osiguranja po pravilu refundiraju troškove.

Mogućnosti plaćanja:

  • Gotovina
  • Kartica za bankomat
  • Kreditna kartica (Visa, Mastercard, V-Pay)

Pripreme:
Molimo vodite računa o napomenama za pripremu. Nepridržavanje dovodi do netačnih rezultata pregleda.