VODONIČNI TEST DAHA.

INTOLERANCIJA NA LAKTOZU I FRUKTOZU

Pomoći vodoničnog testa daha odn. H2 testa daha, na jednostavan način može da se dijagnostikuje intolerancija na laktozu ili fruktozu kako kod dece, tako i kod odraslih. Test služi za razjašnjavanje moguće intolerancije na mlečni šećer (intolerancija na laktozu) ili na voćni šećer (intolerancija odn. loša apsorpcija na fruktozu), se lako sprovodi i za pacijenta predstavlja samo malo opterećenje. Treba voditi računa samo o savesnoj pripremi u nedeljama i danima pre pregleda.

Princip H2 testa daha

Ovaj vodonični test daha se bazira na merenju stvorenog vodonika, koji nastaje bakterijskom razgradnjom dovedenog šećera u predelu želuca i creva.

Obično se šećer (poput laktoze ili fruktoze) putem varenja metabolički preradi određenim enzimima već u tankom crevu. Međutim, u slučaju intolerancije na namirnice, baš ovi enzimi rade nepravilno:

Intolerancija na laktozu: previše slaba aktivnost enzima laktaze i usled toga nema razlaganja laktoze u tankom crevu na sastavne delove glukozu i galaktozu

Intolerancija na fruktozu odn. loša apsorpcija fruktoze: snižena funkcija GLUT5 transportera prouzrokuje nedovoljan prijem fruktoze iz tankog creva

Tok vodonične analize gasa daha

Na početku pregleda se određuje bazna vrednost vazduha daha na prazan stomak. Pri tom pacijent duva u mali ručni uređaj sličan uređaju za merenje nivoa alkohola u krvi kakav koristi policija. Uređaj zatim prikazuje koncentraciju vodonika u izdahnutom vazduhu.

Zatim pacijent popije čašu vode u kojoj je zavisno od pregleda rastvoreno 50 g laktoze ili 25 g fruktoze. U nastavku se koncentracija H2 u izdahnutom vazduhu meri u razmacima od 30 minuta. Posle dva, najkasnije tri sata dobija se rezultat.

Dodatno se u toku testa mora paziti na moguće tegobe prouzrokovane opterećenjem šećerom kao što je nadimanje, stomačni grčevi, dijareja, ali one ponekad mogu da se pojave tek kasnije u toku popodneva.

Obavezna obaveštenja:
Pon-Pet 07:00 – 16:00 časova
E: termin1090@ihrlabor.at ili
T: +43 1 408 31 31

Početak testa i trajanje testa:
Početak testa: Pon-Pet 07:30 – 8:00 časova
Trajanje pregleda: do 3 sata
Molimo vodite računa o napomenama za pripremu.

Troškovi:
40 EUR / testu
Privatna zdravstvena osiguranja po pravilu refundiraju troškove.

Mogućnosti plaćanja:

  • Gotovina
  • Kartica za bankomat
  • Kreditna kartica (Visa, Mastercard, V-Pay)

Pripreme:
Molimo vodite računa o napomenama za pripremu. Nepridržavanje dovodi do netačnih rezultata pregleda.