IHR LABOR 1090.

MI VAS POSEĆUJEMO KOD KUĆE.

Na zahtev i posle telefonskog prijavljivanja IHR LABOR 1090 dolazi u kućnu posetu, kako bi kod Vas na licu mesta izvršio laboratorijske usluge (npr. kod pacijenata vezanih za krevet ili sa teškoćama pri hodanju ili ako izabrani lekar to želi). Ovu uslugu plaćaju sva zdravstvena osiguranja.

Sledeće usluge mogu da se sprovedu u sklopu kućne posete:

 • Vađenje krvi
 • Testovi zgrušavanja krvi (PTZ, INR)
 • Uzimanje mokraće (takođe katetersko uzimanje mokraće)
 • uzorak stolice
 • Brisevi
 • EKG

Prijavljivanje: 
E: info1090@ihrlabor.at ili
T: +43 1 408 31 31

Za telefonsko prijavljivanje imajte spremne sledeće podatke:

 • Ime
 • Adresa (pošt. br., ulica, kućni broj, ulaz, sprat, broj stana)
 • Broj telefona
 • Podaci osiguranja
 • Osiguravajuće društvo
 • Vrsta usluge
 • posebne želje (npr. mokraća preko katetera, EKG, …)